“La qualitat no és negociable” va ser el títol de l’esdeveniment que XarxaFarma va organitzar per celebrar amb els seus principals partners i farmàcies associades l’obtenció de la certificació ISO 9001.

xarxafarma

Barcelona, 28 de gener de 2019. Divendres passat XarxaFarma va rebre el certifcat de qualitat ISO 9001 que avala la bona gestió empresarial de l’entitat. Aquest certifcat acredita que XarxaFarma compleix amb els requisits de qualitat que estableix la Norma UNE-EN ISO 9001 i que ha implantat un Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) que aposta per la millora contínua.

ISO 9001: CERTIFICACIÓ de QUALITAT

La norma ISO 9001 és reconeguda internacionalment i és un referent mundial en Sistemes de Gestió de Qualitat (SGQ). La norma se centra en tots els elements d’administració de qualitat que una empresa ha de tenir per garantir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

Lluís Pla, president de XarxaFarma, comentava que estan vivint un moment molt il·lusionant per l’entitat que culmina amb l’obtenció de la certifcació ISO 9001. Aquesta certifcació assegura la qualitat de tot el procés de negoci de XarxaFarma a més de ser un reconeixement que augmenta el prestigi de l’organització i que els empeny a seguir treballant per garantir la millora constant i buscar de manera contínua l’excel·lència dels serveis oferts als seus socis.

El Sr. Rafael Aguilar, director general de XarxaFarma, ressaltava el creixement que l’organització ha fet des del seu naixement l’any 2.000 quan es va constituir Xarxa Farmacèutica S.L., fins a dia d’avui. Va repassar les grans fites aconseguides per l’entitat, però, sobretot, remarcant que durant aquests quasi 20 anys de recorregut, han hagut de parlar i negociar amb moltes empreses del sector de la indústria farmacèutica, i, també, de l’àmbit logístic, però, sempre defensant el mateix objectiu; mantenir la qualitat per damunt de tot, perquè la qualitat no és negociable.

xarxafarma2

El Sr. Carles Villaroya, responsable de desenvolupament de negoci de AENOR Catalunya, entitat líder en certificació de sistemes de gestió, va fer entrega del certificat ISO 9001 a XarxaFarma. Villaroya afegia que obtenir el certificat ISO 9001 significa que l’empresa en qüestió, s’organitza d’una determinada manera per optimitzar els seus recursos i fer-los més rentables. Implementar un model de certificació 9001 requereix un esforç molt rellevant que comporta, en la majoria dels casos, un any intens de feina. I recordava als assistents que acollir-se a aquesta certificació és un acte voluntari que denota l’excel·lència empresarial de XarxaFarma.

Al finalitzar els parlaments va tenir lloc un lunch a peu dret, que va permetre que els assistents a l’esdeveniment, poguessin intercanviar-se una salutació de forma distesa.