L’esclerosi múltiple és una malaltia neurològica que sol presentar-se en adults joves. El seu origen i la seva cura són desconeguts. En la investigació resideix l’esperança de trobar aviat una solució definitiva per a aquesta malaltia.
La seva evolució varia molt: en alguns dels casos permet portar una vida pràcticament normal, mentre que en altres la qualitat de vida pot veure’s condicionada.
És molt important està ben informat de la malaltia una vegada diagnosticada per a poder gestionar-la de manera adequada.
Hi han més de 2.500.000 de persones amb Esclerosis Múltiple al món, dels quals 600.000 són a Europa i 47.000 persones a Espanya.
Per a més informació: http://www.esclerosismultiple.com/esclerosis_multiple/index.php