Categoria Cardiovascular

 

 

 

La manca d’una adequada ingesta de líquids pot provocar cansament, mal de cap, rampes musculars, nàusees, augment del ritme cardíac o empitjorament d’algunes malalties. Si hidratar-se correctament és important tot l’any, a l’estiu és vital.

Una correcta hidratació afavoreix moltes funcions fisiològiques com la digestió, la respiració o la termoregulació, i afecta el rendiment físic i mental. Per contra, la deshidratació té com a conseqüència cansament, mal de cap, dificultat de concentració, malestar general, rampes musculars, nàusees, augment del ritme cardíac, o empitjorament tant de la hipotensió com de la hipertensió, a més d’agreujar algunes malalties. Igualment la pell és molt sensible a la deshidratació. Conté al voltant d’un 70% d’aigua, el que suposa entre un 25 i un 35% del total de la que hi ha a l’organisme. Però aquests nivells hídrics es perden fàcilment.

Quanta aigua necessitem?

Condicions climàtiques com el fred, la sequedat, la calor intensa, la pol·lució, l’aire condicionat, etc. influeixen de manera decisiva en la pell, i hi provoquen un constant deteriorament.

Tot això fa necessària l’aportació de líquids al llarg de tot el dia, per tal de mantenir un equilibri hídric adequat, de manera que les pèrdues es compensin per mitjà de la ingesta de diferents begudes i aliments.

No obstant això, les necessitats d’hidratació varien segons el sexe, l’edat, l’activitat física o les condicions de temperatura i humitat. Per assolir una adequada hidratació, l’Observatori per la Hidratació i Salut (OHS) recomana prendre begudes que incloguin, a més d’aigua, sucs, refrescos, infusions, lactis, etc. S’ha demostrat en estudis científics que les begudes amb bon gust fan més fàcil i desitjable l’acció de beure.

 

Sabies que…

… estar ben hidratada és essencial per a la salut? La hidratació intervé en la majoria de les funcions orgàniques, en el rendiment físic i mental… Per això, cal beure sempre la quantitat
diària necessària i augmentar la ingesta de líquids quan les pèrdues siguin més grans per l’augment de la temperatura, de l’activitat física, etc.

… el balanç hídric de l’organisme ha de ser equilibrat? Cal reposar els líquids que es perden al llarg del dia per mitjà d’una varietat de begudes. Els aliments també aporten aigua a l’organisme, sobretot alguns com fruites, verdures i hortalisses que tenen un gran contingut hídric.

… no cal esperar a tenir set per beure? La set es manifesta quan ja hi ha una certa deshidratació. Per això, cal anticipar-se a la sensació de set i beure petites quantitats de líquid
al llarg del dia.

.. incloure varietat de begudes ajuda a assolir els nivells mínims diaris de líquid? Optar per diferents begudes al llarg del dia fa més desitjable i divertit l’hàbit de beure. A més d’aigua, els refrescos, les infusions, els lactis o els brous, hidraten l’organisme.

… en realitzar esport augmenta el risc de deshidratació? En realitzar un esforç físic es perden líquids a través de la suor però també electròlits i sucres. Els especialistes recomanen beure abans, durant i després de l’exercici i optar per begudes que ajudin a la rehidratació aportant sals minerals i glucosa, com les begudes per a esportistes.

… l’alcohol deshidrata? L’alcohol té propietats diürètiques, de manera que augmenta les pèrdues de líquids en l’organisme.

… la pell també necessita beure? Una correcta hidratació beneficia la salut de l’epidermis, ja que ajuda a conservar-ne l’elasticitat, to i suavitat.

 

L’alcohol NO ajuda

El consum d’alcohol pot ser perjudicial fins i tot consumit en petites quantitats, especialment si es fa a l’estiu o si en consumeix un esportista.

“El seu consum provoca disminució del temps de reacció, de la coordinació ull-mà i ull-peu, de la precisió i l’equilibri, totes elles qualitats essencials en esports en què la destresa i la tècnica influeixen de manera determinant en el rendiment”, indica el doctor Serratosa, membre dels serveis mèdics del Reial Madrid.

Alguns estudis demostren que els efectes negatius de l’alcohol poden fins i tot persistir durant les 24 hores següents a la ingesta. A més, l’alcohol disminueix la nostra capacitat de resistència pels seus efectes sobre el metabolisme dels hidrats de carboni (fa reduir la disponibilitat de glucosa a la sang), sobre el sistema cardiovascular (pot disminuir la contractilitat del cor i per tant la seva capacitat per enviar oxigen a la resta del nostre organisme) i sobre la capacitat de termoregulació (pel seu efecte vasodilatador que afavoreix la pèrdua de calor).

Segons aquest expert, després d’una ingesta quantiosa, els símptomes típics de la ressaca tenen relació sobretot amb la deshidratació, però també es pot comprovar un increment de la freqüència cardíaca i de la tensió arterial, una funció ventricular disminuïda i un desequilibri àcid-base. “I la ingesta crònica de quantitats importants d’alcohol s’associa a múltiples dèficits nutricionals i també a patologia muscular, hepàtica, cardíaca i càncer”, afegeix el doctor Serratosa. Finalment, aclareix que els riscos per a la salut no deriven de la graduació de la beguda, sinó del seu contingut alcohòlic i de la quantitat final d’alcohol pur presa.