Categoria Dona

El virus del papil·loma humà (VPH) pertany a un grup de virus que infecten la pell i les mucoses. Poden produir en la seva majoria lesions benignes, com berrugues cutànies i berrugues genitals i, amb menor freqüència lesions malignes, com alguns tipus de càncer (càncer de coll uterí o cèrvix, de penis, de vulva o d’anus).

Hi ha més de cent tipus de VPH que poden infectar parts diferents del cos humà:   alguns tipus infecten la pell de les mans, la cara o les plantes dels peus, mentre que altres infecten la pell o les mucoses de la regió anogenital o la cavitat oral. D’aquests, gairebé una dotzena de tipus poden afavorir l’aparició de càncer. Una persona es pot contagiar amb més d’un tipus diferent de VPH.

Els tipus de VPH que infecten la regió anogenital es transmeten mitjançant les relacions sexuals: alguns d’ells causen berrugues genitals o condilomes i altres poden provocar càncer de coll uterí, de vulva, de penis o d’anus. Els tipus de VPH que provoquen càncer s’anomenen de risc alt i són diferents dels tipus dels que causen les berrugues genitals.

Els tipus de VPH que poden causar càncer poden, inicialment, no donar cap símptoma ni provocar cap lesió aparent. Així, per exemple, les lesions inicials causades al coll de l’úter només es poden detectar mitjançant proves específiques (prova de Papanicolau o citologia cervicovaginal). La infecció pel VPH del coll uterí en la dona pot arribar a ser greu i, per tant, s’ha de diagnosticar i tractar com més aviat millor per evitar que evolucioni i esdevingui un càncer de coll uterí.

Font: CatSalut